Iedereen mee met de (H)eerlijke klimaattransitie?

woensdag 6 maart 2024
om maandag 17 juni 2024
Green Hub, Ufo-gebouw, Sint-pietersnieuwstraat 31, 9000 Gent

Een sterk klimaatbeleid is van belang voor iedereen, maar bij het huidige beleid vallen de meest kwetsbaren uit de boot en voelen ze zich niet gehoord. We hebben nood aan een sociale ecologische transitie, die sociale en ecologische maatregelen met elkaar verweeft. Hoe kunnen we mensen hierrond verbinden en hoe moet die eerlijke transitie dan vorm krijgen om iedereen erin te betrekken?

Met een goed en sociaal klimaatbeleid kunnen we ook de democratie versterken. Tal van burgerraden toonden dat groepen burgers samen tot ambitieuze en sociaal rechtvaardige oplossingen kunnen komen, maar dat er steeds uitdagingen blijven bestaan om verschillende groepen te betrekken. Wat kunnen we hieruit leren?

Samen willen we helemaal gaan voor een sociaal rechtvaardig klimaatbeleid, dat de meest kwetsbaren in onze samenleving het sterkst ondersteunt, en iedereen toelaat duurzaam te leven. Het gaat er dus om de structuren te veranderen zodat de meest ‘ecologische keuze’ steeds voor iedereen de meest makkelijke en voor de hand liggende keuze wordt.

Moderator: Dirk Vandenberghe (Freelance journalist / copywriter / storyteller / presenter / interviewer)
Verbeelder
Elze Vermaas (medewerker Oikos, co-auteur van 'Omgroei. Meer levenskwaliteit voor iedereen')
Doener
Marc Verheirstraeten (Dienst Beleidsparticipatie - Stad Gent)
Uitdager
Caro Bridts (Welzijnszorg / ambassadeur van grootouders voor klimaat / educatief medewerker met ervaringsdeskundigheid / mede-onderzoekster in onderzoeksteam naar ‘hoe leefwereldperspectief van mensen in maatschappelijk kwetsbare situaties inbrengen in een sociaal rechtvaardige klimaat transitie’)