Commons in de stad

woensdag 14 december 2022 om 19.30 uur
Krookcafé, Gent

Commons laten ons toe om de productie en het beheer van cruciale goederen en diensten in de stad - zoals transport, energie, wonen, cultuur enz.  - collectief toe te eigenen en zo opnieuw in de handen van burgers te leggen. Denk aan een energiecoöperatie, een woongemeenschap, een digitaal platform voor autodelen, een plukboerderij en tal van andere initiatieven. Burgers, middenveld, ondernemers, ambtenaren, politici,… maken zo samen stad. Kunnen ze een antwoord bieden op de huidige uitdagingen inzake wonen, energie, mobiliteit, en voeding?

Moderator: Caroline Van Peteghem (De Transformisten)

In samenwerking met Commons Lab

Verbeelder
Koen Wynants (Commons Lab)
Doener
Evi Swinnen (TimeLab)
Uitdager
Koen Schoors (UGent)